Stajnia Młyn Zamkowy
ul.Młyn Zamkowy 7 
14-120 Dąbrówno
(warm-maz)

tel:  664 981 116

e-mail:  mlyn.zamkowy@op.pl


Wpłat należy dokonywać na konto :  

61 1470 0002 2416 5112 6000 0001   Bank Millenium 

KONTAKT