Przed umówieniem się na zajęcia/ jazdę należy zapoznać się z regulaminem panującym w naszej stajni i przestrzeganie jego zasad!

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia nikogo z obowiązku jego przestrzegania!

Wobec tego osoby te, godzą się na warunki i zasady panujące w naszej stajni i stosują się do regulaminu!

Regulamin Stajni Młyn Zamkowy


 • 1)  Aby wejść na teren naszej stajni i skorzystać z naszych usług należy uprzednio się umówić telefonicznie lub w inny sposób, na dany dzień i godzinę, co upoważnia do wejścia na teren Stajni Młyn Zamkowy. Umawiając się na jazdę  podajemy: imię i nazwisko jeźdźca, wiek,  wzrost, wagę, stopień zaawansowania, wybraną usługę i proponowany termin z godziną.
 • 2) Osoby, które nie są upoważnione, nie umówiły się na jazdy nie wchodzą na teren stajni samodzielnie. Chcąc umówić się na jazdy osobiście, należy zgłosić swoje przybycie dzwoniąc na stajenny numer.
 • 3) Wszyscy przebywający na terenie stajni zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż., stosowania się do uwag właścicieli, instruktorów/ kadry.
 • 4) Jeźdźcy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)  Rodzice nieletnich jeźdźców ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni.
 • 5) Dopuszczamy jeźdźców ważących max.do 100kg i do 185cm wzrostu.
 • 6) Na terenie stajni zabrania się surowo i bezwzględnie palenia papierosów, i e-papierosów oraz picia alkoholu. Osoby nietrzeźwe nie wchodzą na teren stajni !
 • 7) Zakaz wchodzenia z psami i innymi zwierzętami na teren stajni.
 • 8)  Klienci korzystają z usług stajni  na własną odpowiedzialność, godzą się na warunki i zasady panujące w naszej stajni.
 • 9) Zakazuje się samodzielnego podchodzenia do koni, wchodzenia na pastwiska, na place do jazd ,karmienia koni bez zgody właścicieli/instruktora.
 • 10) Na terenie stajni, zwłaszcza w bliskości koni zabrania się krzyczenia i biegania.
 • 11)  Każdy jeździec odnosi na swoje miejsce czysty sprzęt jeździecki po jeździe.
 • 12) W przypadku uszkodzenia sprzętu jeździeckiego lub innych stajennych rzeczy, bądź umyślnego okaleczenia konia, odpowiedzialność materialną za wyrządzoną
 •   szkodę ponosi sprawca (w przypadku nieletnich rodzice/opiekunowie)
 • 13)  Nie ponosimy odpowiedzialności za zostawione rzeczy w stajni.
 • 14) Wraz z wejściem na teren stajni wyrażają Państwo swoją zgodę na użycie  swojego wizerunku związanego z reklamą, użyciem zdjęć i zapisu z kamer.
 • 15)  Zabrania się robienia zdjęć na terenie stajni. Jest możliwość udostępnienia zdjęć z jazd zrobionych przez nas. Rodzice/opiekunowie  czekają  na jeźdźca w wyznaczonym miejscu, nie przebywają  przy placu ani przy lonżowniku by nie przeszkadzać instruktorom, koniom jak i jeźdźcom w nauce! Oczekując na dziecko można obserwować jazdę dziecka z tarasu popijając kawkę.
 • 16) Na jazdę stawiamy się w odpowiednim stroju jeździeckim. Nasza stajania umożliwia użyczenie kasku i kamizelki pod warunkiem pasowności.
 • 17) Przed jazdą należy  uiścić opłatę , przygotować  rząd  danego konia,  przyprowadzić konia do koniowiązu i przygotować go do jazdy.