Regulamin Stajni Młyn Zamkowy

Nasza stajnia nie jest obiektem ZOO, teren jest prywatny, konie są naszą własnością i żyją wolnowybiegowo 
1)  Aby wejść na teren naszej stajni i skorzystać z naszych ofert należy uprzednio się umówić telefonicznie lub w inny sposób, na dany dzień i godzinę, co upoważnia do wejścia na teren Stajni Młyn Zamkowy. 
!!! Umawiając się na jazdę  podajemy: imię i nazwisko jeźdźca, wiek,  wzrost, wagę, stopień zaawansowania, wybraną usługę i ustalamy dogodny termin z godziną.

2) Osoby, które nie są upoważnione, nie umówiły się na jazdy - nie wchodzą na teren stajni samodzielnie. Chcąc umówić się na jazdy osobiście, należy zgłosić swoje przybycie dzwoniąc na stajenny numer.
3) Wszyscy przebywający na terenie stajni zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż., stosowania się do uwag właścicieli, instruktorów.
4) Jeźdźcy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)  Rodzice nieletnich jeźdźców ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni.
5) Dopuszczamy jeźdźców ważących do 85kg i do 180cm wzrostu gdyż szanujemy zdrowie naszych koni!
6) Na terenie stajni zabrania się surowo i bezwzględnie palenia papierosów, i e-papierosów oraz picia alkoholu. Osoby nietrzeźwe nie wchodzą na teren stajni !
7) Zakaz wchodzenia z psami i innymi zwierzętami na teren stajni.
8)  Klienci korzystają z ofert stajni  na własną odpowiedzialność, godzą się na warunki i zasady panujące w naszej stajni.
9) Zakazuje się samodzielnego podchodzenia do koni, wchodzenia na pastwiska, na place do jazd ,karmienia koni bez zgody właścicieli/instruktora, głaskania przez płot.
10) Na terenie stajni, zwłaszcza w bliskości koni zabrania się krzyczenia i biegania.
11)  Każdy jeździec odnosi na swoje miejsce czysty sprzęt jeździecki po jeździe i zostawia plac w czystości.
12) W przypadku uszkodzenia sprzętu jeździeckiego lub innych stajennych rzeczy, bądź umyślnego okaleczenia konia, odpowiedzialność materialną za wyrządzoną
  szkodę ponosi sprawca (w przypadku nieletnich rodzice/opiekunowie)
13)  Nie ponosimy odpowiedzialności za zostawione rzeczy w stajni, odbiór osobisty w ciągu 7 dni.
14) Wraz z wejściem na teren stajni wyrażają Państwo swoją zgodę na użycie  swojego wizerunku związanego z reklamą, użyciem zdjęć i zapisu z kamer.
15)  Zabrania się robienia zdjęć na terenie stajni i zza płotu. Potrzebne jest w tym celu uzyskanie pozwolenia. Jest możliwość udostępnienia zdjęć z jazd zrobionych przez nas. Rodzice/opiekunowie  czekają  na jeźdźca w wyznaczonym miejscu, nie przebywają  przy placu ani przy lonżowniku by nie przeszkadzać instruktorom, koniom jak i jeźdźcom w nauce! Oczekując na dziecko można obserwować jazdę dziecka z lini wygrodzenia lub tarasu, lub odpocząć czytając np. książkę.
16) Na jazdę stawiamy się w odpowiednim stroju jeździeckim. Nasza stajania umożliwia wypożyczenie kasku i kamizelki pod warunkiem pasowności odpłatnie.
17) Przed jazdą należy  uiścić opłatę , przygotować  rząd  danego konia,  przyprowadzić konia do koniowiązu i przygotować go do jazdy.
18) Możliwość jazdy konnej na gotowym koniu -tzn. wyczyszczonym , osiodłanym i okiełznanym koniu przez nas- za dodatkową opłatą.

Przed umówieniem się na zajęcia/ jazdę należy zapoznać się z regulaminem panującym w naszej stajni i przestrzeganie jego zasad!

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia nikogo z obowiązku jego przestrzegania!

Wobec tego osoby te, godzą się na warunki i zasady panujące w naszej stajni i stosują się do regulaminu!