Jeźdźcy jak i rodzice mają obowiązek zapoznać się z regulaminem stajni przed skorzystaniem z naszych usług!

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia nikogo z obowiązku jego przestrzegania!

 Jako że jesteśmy prywatną stajnią, przyjmujemy prywatnie osoby które chcą skorzystać z naszych usług ! 

Wobec tego osoby te, godzą się na warunki i zasady panujące w naszej stajni i stosują się do regulaminu!

Regulamin Stajni Młyn Zamkowy

1. Aby wejść na teren naszej stajni i skorzystać z naszych usług należy
uprzednio się umówić telefonicznie lub w inny sposób, na dany dzień i godzinę, co upoważnia do wejścia na teren Stajni Młyn Zamkowy.
Umawiając się na jazdę  podajemy: imię i nazwisko jeźdźca, wiek,  wzrost, wagę, stopień zaawansowania, wybraną usługę i proponowany termin z godziną.

2. Osoby, które nie są upoważnione, nie umówiły się na jazdy nie wchodzą na teren stajni samodzielnie.
Chcąc umówić się na jazdy osobiście, należy zgłosić swoje przybycie dzwoniąc na stajenny numer.

3. Wszyscy przebywający na terenie stajni zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż., stosowania się do uwag właścicieli, instruktorów/ kadry.
4. Jeźdźcy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) Na terenie stajni mogą przebywać dzieci do 10 lat pod opieką osoby dorosłej. Rodzice nieletnich ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni.
5. Dopuszczamy jeźdźców ważących max.do 100kg i do 185cm wzrostu.
6. Na terenie stajni zabrania się surowo i bezwzględnie palenia papierosów, i e-papierosów oraz picia alkoholu. Osoby nietrzeźwe nie wchodzą na teren stajni !
7. Zakaz wchodzenia z psami i innymi zwierzętami na teren stajni.
8. Przed jazdą rodzic /opiekun wypełnia zgodę na jazdę konną dziecka nieletniego. Dorośli zaś podpisują oświadczenie o jeździe na własną odpowiedzialność.
9. Zakazuje się samodzielnego podchodzenia do koni, wchodzenia na pastwiska, na place do jazd ,karmienia koni bez zgody właścicieli/instruktora.
10. Na terenie stajni, zwłaszcza w bliskości koni zabrania się krzyczenia i biegania.
11. Każdy jeździec odnosi na swoje miejsce czysty sprzęt jeździecki po jeździe.
12. W przypadku uszkodzenia sprzętu jeździeckiego lub innych stajennych rzeczy,
  bądź umyślnego okaleczenia konia, odpowiedzialność materialną za wyrządzoną
  szkodę ponosi sprawca (w przypadku nieletnich rodzice/opiekunowie)
13. Nie ponosimy odpowiedzialności za zostawione rzeczy w stajni.
14. Wraz z wejściem na teren stajni wyrażają Państwo swoją zgodę na użycie
    swojego wizerunku związanego z reklamą, użyciem zdjęć i zapisu z kamer.
15. Robienie zdjęć na terenie stajni  tylko za pozwoleniem właścicieli.
16. Na jazdę stawiamy się w odpowiednim stroju jeździeckim. Nasza stajania umożliwia użyczenie kasku i kamizelki pod warunkiem pasowności.
17. Przed jazdą należy wypełnić dokumenty ,uiścić opłatę i przygotować konia jazdy.