Przed umówieniem się na zajęcia/ jazdę należy zapoznać się z regulaminem panującym w naszej stajni i przestrzeganie jego zasad!

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia nikogo z obowiązku jego przestrzegania!

Wobec tego osoby te, godzą się na warunki i zasady panujące w naszej stajni i stosują się do regulaminu!

Regulamin Stajni Młyn Zamkowy


1)  Aby wejść na teren naszej stajni i skorzystać z naszych usług należy uprzednio się umówić telefonicznie lub w inny sposób, na dany dzień i godzinę, co upoważnia do wejścia na teren Stajni Młyn Zamkowy. Umawiając się na jazdę  podajemy: imię i nazwisko jeźdźca, wiek,  wzrost, wagę, stopień zaawansowania, wybraną usługę i proponowany termin z godziną.
2) Osoby, które nie są upoważnione, nie umówiły się na jazdy - nie wchodzą na teren stajni samodzielnie. Chcąc umówić się na jazdy osobiście, należy zgłosić swoje przybycie dzwoniąc na stajenny numer.
3) Wszyscy przebywający na terenie stajni zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż., stosowania się do uwag właścicieli, instruktorów/ kadry.
4) Jeźdźcy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków)  Rodzice nieletnich jeźdźców ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni.
5) Dopuszczamy jeźdźców ważących do 80kg i do 180cm wzrostu.
6) Na terenie stajni zabrania się surowo i bezwzględnie palenia papierosów, i e-papierosów oraz picia alkoholu. Osoby nietrzeźwe nie wchodzą na teren stajni !
7) Zakaz wchodzenia z psami i innymi zwierzętami na teren stajni.
8)  Klienci korzystają z usług stajni  na własną odpowiedzialność, godzą się na warunki i zasady panujące w naszej stajni.
9) Zakazuje się samodzielnego podchodzenia do koni, wchodzenia na pastwiska, na place do jazd ,karmienia koni bez zgody właścicieli/instruktora.
10) Na terenie stajni, zwłaszcza w bliskości koni zabrania się krzyczenia i biegania.
11)  Każdy jeździec odnosi na swoje miejsce czysty sprzęt jeździecki po jeździe.
12) W przypadku uszkodzenia sprzętu jeździeckiego lub innych stajennych rzeczy, bądź umyślnego okaleczenia konia, odpowiedzialność materialną za wyrządzoną
  szkodę ponosi sprawca (w przypadku nieletnich rodzice/opiekunowie)
13)  Nie ponosimy odpowiedzialności za zostawione rzeczy w stajni.
14) Wraz z wejściem na teren stajni wyrażają Państwo swoją zgodę na użycie  swojego wizerunku związanego z reklamą, użyciem zdjęć i zapisu z kamer.
15)  Zabrania się robienia zdjęć na terenie stajni. Jest możliwość udostępnienia zdjęć z jazd zrobionych przez nas. Rodzice/opiekunowie  czekają  na jeźdźca w wyznaczonym miejscu, nie przebywają  przy placu ani przy lonżowniku by nie przeszkadzać instruktorom, koniom jak i jeźdźcom w nauce! Oczekując na dziecko można obserwować jazdę dziecka z tarasu popijając kawkę.
16) Na jazdę stawiamy się w odpowiednim stroju jeździeckim. Nasza stajania umożliwia użyczenie kasku i kamizelki pod warunkiem pasowności.
17) Przed jazdą należy  uiścić opłatę , przygotować  rząd  danego konia,  przyprowadzić konia do koniowiązu i przygotować go do jazdy.